The Reiki Sourcebook

Reiki praktikaõhtu uutest arengutest ja seisukohtadest reikis kõigi astmete reikipraktikutele

Kohtume, jagame oma valgust ja kogemusi ning kuulame ülevaadet uutest arengutest ja seisukohtadest reikis Bronwen ja Frans Stiene põhjal. Need autorid on kirjutanud kapitaalse käsiraamatu “The Reiki Sourcebook”, mis lükkab ümber paljud vanemates käsiraamatutes ja seisukohtades valitsenud põhitõed alates juba sõna reiki tähendusest (universaalne eluenergia ei ole reiki, vaid kõigile kättesaadav, kõiges ja kõigis voolav Loe edasi