Reikiõpe

Reikiõppe korraldamiseks tegutseb meil JK Reikikool.

KOOLITUSKAVA       REIKIÕPPE ASTMED        JK REIKIKOOL

I ASTME KOOLITUSED   II ASTME KOOLITUSED    III ASTME KOOLITUSED

REIKI PRAKTIKAD          REIKI TUTVUSTUSED 

REIKITERAAPIA/REIKIRAVI EETIKA     

VÕIMALIKUD REIKIKOOLITUSE EELSED VÕI JÄRGSED VAEVUSED

Meil toimuvad reiki tutvustused ja kõigi astmete kursused. I astmele võib minna igaüks, eelteadmisteta. See aste on algajatele. II astmeks on vaja, et I aste oleks läbitud ja kontaktreiki voolaks korralikult. Ja III astmeks, et II aste oleks läbitud ja kaugreiki sujuks. Välja kuulutatud reikikoolitused on kirjas meie koolituskavas. Kui on koos vähemalt 4-inimeseline rühm huvilisi, võite koolituse ka ise tellida. Soovi korral kirjutage palun reet@juugakoda.ee.

Loe reiki I astme kursustel käinute muljeid.

Loe reiki II astme kursustel käinute muljeid.

Võimalused reiki praktiseerimiseks

Õpitu kinnistamiseks ja kogemuste vahetamiseks on kursustel käinutel soovitatav regulaarselt osaleda reiki praktikapäevadel või -õhtutel, mida korraldavad peaaegu kõik reikiõpetajad. Reeda praktikaõhtud toimuvad võimalusel iga kuu, kui mitte eraldi üritusena, siis vähemalt I astme kursuse lõpuosas koos kursuslastega. Ka praktikaüritused on kirjas koolituskavas.