Tartu JK Reikikool

JK Reikikool on koondnimetus reikiõpetaja Reet Karro reikiõpetajana tegutsemisele ning Tartus 2013. aasta novembrist 2017. aasta juunini tegutsenud Tartu Reiki Kooli ja 2017. aasta juunist detsembrini tegutsenud Tartu JK Energiakooli õigusjärglane.

JK Reikikooli reikikoolituste eripära on koolitusvormide mitmekesisus. Meil on tavaliste nädalavahetusekursuste (1-2 päeva järjest) kõrval laupäeva- ja pühapäevakursused (1 päev + 21 päeva vahet + 2. päev) ning õhtu- ja hommikukursused (4 õhtut või hommikut nädalaste vahedega). Alates k.a. maikuust on meil ka ingliskeelsed kursused ja planeeritud on ka suvekursused linnast väljas, loodusrüpes. Iga formaat on omaette hea ja sobib paljudele – kõik meie kursused on põhjalikud ja süvitsiminevad.

Oleme põhjalike reikiõppematerjalide mappide ja nädalavahetusekursuse põhiformaadi eest tänulikud Eesti Reiki Koolile ja selle reiki meister-õpetajale Anti Kreemile, kellelt need pärinevad.

Meie kuulutused on samuti põhjalikud, andes võimalikele osaleda soovijatele täpse info oodatava kohta.

Tartu JK Reikikooli juhataja, koolitaja ja hing on Reet Karro, kes on vabastava hingamise ja reikiga tegelenud aastast 2002. Algallika Protsessi ja Hingamistöö terapeut on ta aastast 2011 ja reikimeister-õpetaja aastast 2012. Praegu õpib ta 2-aastasel European Institute of Body Oriented Healing Arts’i biodünaamilise hingamise ja trauma vabastamise terapeudi koolitusel, kus on jõudnud kesktasemele. Tänu Reeda terapeudiväljaõppele ja -kogemusele toimivad meie kursusedki teraapiana, seal leiab tihti aset isiksuse kasvamine, mitte ainult uute teadmiste ja oskustega rikastumine.