Reikiõpetust mõjutanud filosoofiad, süsteemid ja religioonid

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Reikiõpetust on mõjutanud mitmed õpetused ja religioonid. Üks tähtsaimatest neist on Tendai budism, Mahayana budismi Jaapani vorm. Seda iseloomustab üksolemise ja vaimsete õpetuste omavahelise kokkusobivuse kuulutamine. Kogu füüsiline maailm, kõik õpetused, kogu kunstilooming ja muu esteetika on Dharma väljendus. Kuna Tendai budism on nii lubav ja leebe, ongi Jaapanis maausk samasuguse au sees ja riigiusundiks loetav, kui budism. https://en.wikipedia.org/wiki/Tendai

Teine reikiõpetuse mõjutaja ongi Jaapani maausk ehk šinto ehk sintoism. “Šintoismil puudub teoloogia, küll aga on moraaliõpetus, mis järgib suures osas konfutsianismi. Moraal on kollektiivne: hea on see, mis on grupile hea. Väga olulisel kohal on perekond (perekond on traditsioonide hoidja ning peamised usulised pidustused on sünd ja abielu), loodusearmastus (loodus on püha, seetõttu on oluline olla kontaktis loodusega, sest nii on inimesed kontaktis jumalatega; on mitmeid pühapaiku – mäed, jõed, äike, tuul, kuu, allikad, kaljud, tähtsaim püha mägi on Fuji), füüsiline puhtus ja kamide – esivanemate vaimude kummardamine.” Loe Vikipeediat https://et.wikipedia.org/wiki/Sintoism

Järgmine reikiõpetust mõjutanud religioon on šugendo, Jaapani rahvausundist, eelbudistlikust mägedekultusest, šintost, taoismist ja esoteerilisest budismist kokku sulandunud religioon, kus askeetlike religioossete praktikatega püütakse jõuda spirituaalsete kogemusteni. Näiteks paastutakse 21 või 28 päeva, lastakse külmal koseveel pealaele pladiseda, tehakse kuudepikkusi matku või jookse. Tänapäeval praktiseeritakse seda Tendai ja Shingoni templites. Šugendos ravitakse ka käte pealepanemisega ja energia saatmisega vahemaade taha. https://en.wikipedia.org/wiki/Shugend%C5%8D

Reikiõpetuses sisaldub elemente ka mõtlusele keskenduvast zen budismist. Zen budismis on oluline sisemine distsipliin, hoolivus, kaastunne, spontaansus ja mõistatuste lahendamine. Püütakse säilitada meeles vaikust, välditakse tormitsemist ja muremõtete mõlgutamist. Säilitatakse üksolemise tunne millegi kõrgelseisvaga, samal ajal ei usuta midagi pimesi, ollakse kriitilised dogmade ja väliste autoriteetide suhtes. Taotluseks on pidev enesetäiustamine ja edasipürgimine omal alal. Zen-meelelaadis on keskne püüdetu püüdlus: raugematu sihile suundumine koos asjadel kulgeda, avalduda, toimida laskmisega. Loe Vikipeediat: https://et.wikipedia.org/wiki/Zen

Reikis leidub taoismi elemente. Taoism on Vana-Hiinast alguse saanud filosoofiline ja religioosne õpetus. Tao on tee, toimimisviis, kõikehõlmav väli. Taoism keskendub üksikisiku suhtele maailmaga. Tao ühendab ja on aluseks kõigile nähtavatele esemetele ja tegevustele; Tao on universumi tee ehk lakkamatu kulg, looduse kord. Tao tunnuseks võib olla pideva muutuse ja vahelduse tsükliline kordus, mis avaldub kahe polaarse jõu (näiteks yin ja yang) vastastikuse mõjuna. Seda ei saa mõjutada (ega ära osta) ohvrite ja rituaalidega. Sellest osasaamine on võimalik vaid sellega kooskõlas olemise läbi. Taoismi põhiõpetuse olulisi printsiipe on toimimatus, mis aga ei samastu liikumatusega. Näiteks võiks loodusega kooskõlas olev kulg olla toimimatus, tegutsemine väljaspool seda kulgu võiks olla juba toimimine. Taoismile omane suhtumine on: õnnelik olek, leebus, lapselikkus, süütus, rahu. Üks lemmiksümboleid on voolav vesi. Loe Vikipeediat: https://et.wikipedia.org/wiki/Taoism

Reiki sisaldab ka konfutsianismi elemente. Konfutsianism on Hiinast pärinev Kaug-Ida eetika-, poliitika- ja filosoofiasüsteem. Konfutsianismi tuumaks on sügava inimlikkuse (ren) tunnetamine, mis tähendab tegutsemist, arvestades inimsuhete tundikkust. Konfutsius seadis esikohale vanema ja lapse vahelise suhte. Tema vaadete kohaselt pidi laps näitama üles pojalikkust, see tähendab olema oma vanemate vastu kuulekas ja kohusetundlik, kusjuures vanemad võlgnesid talle armastuse ja hoole. Selline suhe kajastus ka mujal, näiteks suhetes mehe ja naise või valitseja ja ministri vahel. Täielik võrdsus oli võimalik vaid sõprade vahel. Konfutsianism rõhutab ka selliseid inimlikke voorusi nagu ustavus, õiglustunne ja otsekohesus.

Konfutsius uskus, et täiusliku käitumise omandamiseks peab inimene õppima ja teostama li’d – rituaale ja kombeid, mis olid tema arvates ren’i kristalliseerunud avaldumisvormid ja mis tulenesid omakorda muistsetest väärtustest. Ta uskus, et li on nii võimas, et selle järgimine kogu südamest põhjustab isiksuse muutumise, mis vallandab omakorda ahelreaktsiooni ja mõjutab lõpuks kogu universumit. Loe Vikipeediat: https://et.wikipedia.org/wiki/Konfutsianism

Kuna reikiõpetusele alusepanija Usui kuulus samuraide klanni, on reikit kahtlemata mõjutanud samurai kultuur. Ei maksa arvata, et samuraid olid üksnes sõjakad ja surmakarmatud vehklejad. Nad olid ka haritud ja kultuursed, pidid oskama igas olukorras luuletada ja ennast sõnaosavalt väljendada. Samuraid järgisid oma aukoodeksit.  https://et.wikipedia.org/wiki/Samurai

Kindlasti on reikiõpetust mõjutanud ka Jaapani võitluskunstid, eriti aiki-do, dünaamiline tehnika, kus sisemiseks eesmärgiks on meelerahu ja armastava harmoonia leidmine. Õpitakse kasutama ründaja oma liikumisenergiat, sellega liitudes, ja ta endast eemale heites. Peetakse kinni reeglitest, järgitakse rutiine ja aukoodeksit. https://et.wikipedia.org/wiki/Aikid%C5%8D

Kokkuvõtteks võib öelda, et reikiõpetusel oli palju mõjutajaid, Usui ja tema teejuhtide geniaalsus seisnes kõigest vajalike elementide välja võtmises ja kokku panemises tervikuks, mis on tomiv ja lihtsasti omandatav ka tänapäeva inimesele. Reiki praktik peaks jätkama reiki viie põhireegli mediteerivat kordamist ja reikirutiinide täitmist, silme ees sisemine täiustumine ja edasipürgimine. Selle käigus täiustub ta endalegi märkamatult ka muudel aladel ja võib juhtuda, et võtab märkamatult omaks teistegi idamaiste distsipliinide väärtused. Hea on neid teadvustada ja teha teadlikke valikuid.

_ _ _ _ _ _

© Reikimeister-õpetaja Reet Karro 2017 www.reikikool.juugakoda.ee. Lubatud jagada tasuta veebides allikale viitamisega.