Reiki III/ meister-õpetaja astme kursus 27. juunil ja 1. juulil 2022 Tartus

Põhjalik 2-päevane reiki III astme kursus reikimeistri tee valinutele. Võimalus lõpetada ka juba pärast 1. päeva III astmel osalemise tõendiga. Õpetaja on Tartus 12. aastat tegutsev reikimeister Reet Karro.

Reikiõppel on kolm astet. III astmele jõuavad kõige pühendunumad ja oma spirituaalsele arengule keskendunud inimesed, kes on valmis veelgi kõrgema vibratsiooniga energiate kogemiseks ja endast läbi laskmiseks. Reiki meister tähendab tegelikult reikiõpetajat, kes on valmis andma oma oskusi edasi ka teistele. Kui mitte õpilastele, siis neile, kellega isiklikus elus või tööalaselt kokku puutub. Reiki meister hoiab meeles, et läbi tema kanalduv valgus on mõeldud jagamiseks.

Jaapanis tähendab SHINPI-DEN müsteeriumit. Sellel astmel toimub kolmas häälestus ja antakse edasi meistri sümbol, mantra ning nende kasutamise viisid. See on kõrgeima energeetilise võnketasandiga aste, kus vaimsusel ja vaimsel arenemisel on väga oluline roll. See on üksolemine kõiksusega, kõigega siin (ja sealpoolses) maailmas.

III astme kursusel saab reiki IV sümboli – meistrisümboli, mis võimaldab kontakteeruda kõrgemate dimensioonide teadvuse ja nende vibratsioonidega.

  • kasutades meistrisümbolit, on lihtsam teadvustada ka oma Kõrgemat Mina, kes on inimesele alati parim õpetaja.
  • meistrisümbol on tõeline võti igaühe tegeliku olemuse juurde.
  • ühendus nii sisemiste kui välimiste teejuhtidega soodustab ka õpilase teadvuse arengut – vaimsus, loovus, intuitsioon, kõrgem ja puhtam vahetu tajumine, kujustamine ja visualiseerimine jne.
  • tekib ettekujutus, miks olen just siin ja just selline ning mis on minu roll selles maailmas.

Kursuse jooksul toimub puhastumine. Hea, kui samale ajale ei lange muid stressirohkeid ülesandeid ja osaleja saab endale pühenduda.

Pärast kursust jätkub õpilase teadlik ja elukestev areng inimese, teejuhi, nägija ja teadja ning reikiõpetajana.

Juunis 2022 toimub JK Reikikoolis põhjalik reiki III /meister-õpetaja astme kursus, mis koosneb kahest 8-tunnisest koolituspäevast Tartus, Juugakojas, 3-nädalasest seedimis- ja kinnistumisajast intensiivse enesele reiki tegemisega nende järel ning iseseisvast tööst enne või pärast kursust, täiemahulise kursuse läbijatel ka õpetajapraktikast.

Kursus on üles ehitatud nii, et kumbki päev moodustab omaette terviku, esimene on pühendatud meistrisümbolile ja 3. astme põhiteadmistele, teine aga kõigi astmete häälestustele ja reikiõpetaja tarkustele. Need, kes piirduvad ainult esimesega, saavad iseseisva töö esitamise järel koolitustõendi, kus kirjas läbivõetud teemad ja tekst “… osales reiki III astme kursusel 27. juunil 2021″. Kes soovib III astme lõputunnistust ehk reikimeistri tunnistust, peab osalema ka teisel koolituspäeval ning läbima õpetajapraktika. Seejärel saab ta kätte reikimeister-õpetaja tunnistuse ja materjalid reiki õpetamiseks eri astmetel ehk kõigi astmete kaustad ja lisamaterjalid.

Kursusele pääsemine

Esimesele päevale pääseb reiki praktik, kes on lõpetanud Usui reiki II astme kursuse.

Teisele päevale pääseb reiki praktik, kes on lõpetanud Usui reiki III astme kursuse või osalenud esimesel päeval.

Kordajana võivad tulla esimesele päevale III astme praktikud ja teisele päevale meister-õpetaja tunnistusega praktikud.

Kes on õpetaja?

Reet Karro  on väljaõppinud Algallika protsessi ja hingamistöö ning biodünaamilise hingamise ja traumavabastuse terapeut, vabastava hingamise ja reiki õpetaja ning energeetilise massaaži praktik. Lisaks terapeudikoolitusele rakendab ta oma kooliõpetaja töös lihvitud materjali kokkuvõtlikult ja ilmekalt edasiandmise oskust, inglise filoloogi ja tõlkija töös omandatud sõnaosavust ning kaasasündinud andeid nüüdses terapeuditöös, individuaalklientide väestamisel, teraapilise õhkkonna ja grupienergia loomisel.

Reet tõlgib ja levitab hea meelega infot reiki kasulikkusest ja rakendamisvõimalustest meditsiinis, teraapias, taastusravis ja elu täiustamisel.

Reet Karro ise on saanud Reiki I häälestuse Jaan Jäätsi (2004) ja Maire Sirkeli (2008) juures, Reiki II (2011) ja Reiki III (veebruar 2012) häälestuse aga Anti Kreemi juures Eesti Reiki Koolist, kes on ka ise Jaan Jäätsi õpilane. Reiki liin: Mikao Usui – Chujiro Hayashi – Hawayo Takata – Wanja Twan – Aila Norlamo – Raili Raunio – Jaan Jääts – Anti Kreem – Reet Karro.

Aeg: 27.06 kell 10-17 ja 1.07 kell 9.00-16.00. Lõuna orienteeruvalt kell 12-13.

Koht: Juugakoda, Saekoja 36a III korrusel.

Kaasa vahetusjalatsid, kirjutusvahend, 1. päeval lisaks rasvakriidid ja joonistusplokk,  2. päeval III astme ja võimalusel ka I-II astme materjalid, selga mugavad, soojad ja kihilised riided, kuna energia liikudes võib hakata nii kuum kui külm ja liigume eri temperatuuriga ruumides.

HIND:

2-päevane kursus (eeldab läbitud II astet, saab nõuete täitmise järel meister-õpetajaks):

400 €, Reet Karro juures I ja II astme läbinutele 375 €.

Osalemine ainult 1. päeval (eeldab läbitud II astet, saab III astmel osalemise tõendi läbivõetud teemadega):

200 €, Reet Karro juures 1. ja 2. astme läbinutele 175 €.

Osalemine ainult 2. päeval (eeldab läbitud III astet, saab meister-õpetajaks):

250 €, Reet Karro juures II ja III astme läbinutele 225 €.

Kordajad: Reet Karro III astme õpilased 25 € / 1. päev või 15 €/ pool sellest. Reet Karro õpetaja astme õpilased 20 € / kursus või 10 €/ päev või pool päeva. Teiste õpetajate III või õpetaja astme õpilased 75 % soodustuseta hinnast, kumbki päev maksab neile 35% ja pool päeva 20 % täishinnast.

Tasumine käib arve alusel.

Hind sisaldab materjale, häälestust, õpetamist ja kuuma teed.

See ei sisalda lõunasööke.

Registreerumine kursusele avaneb siin.

Info: reikikool@juugakoda.ee ja tel 56 49 27 69

Kui koolitus mingil põhjusel ära jääb, tagastab korraldaja kogu makstud koolitustasu.
Mitteosalemisest teatamisel kuni kaks nädalat enne kursuse algust tagastame 100% tagastamatut käsiraha ületavast tasutud summast; kui teatatakse kuni 7 tööpäeva varem, tagastame 50%. Vähem kui kolm päeva ette teatamise, ette teatamata kursusele tulemata jätmise või kursuse jooksul katkestamise korral raha tagasi ei maksta.