RK Reikikool

RK Reikikool on koondnimetus reikiõpetaja Reet Karro reikiõpetajana tegutsemisele ning Tartus 2013-2017 tegutsenud Tartu Reiki Kooli, 2017. aastal tegutsenud Tartu JK Energiakooli ja 2018-2022 tegutsenud JK Reikikooli õigusjärglane. See on meie vana, JK Reikikooli logo. Peatselt on oodata uut.

Meie reikikoolituste eripära on koolitusvormide mitmekesisus. Meil on tavaliste nädalavahetusekursuste (1-2 päeva järjest) kõrval laupäeva- ja pühapäevakursused (1 päev + 21 päeva vahet + 2. päev) ning õhtu- ja hommikukursused (4 õhtut või hommikut nädalaste vahedega). Meil on toimunud ka ingliskeelseid kursusi ja planeeritud on ka suvekursuseid linnast väljas, loodusrüpes. Iga formaat on omaette hea ja sobib paljudele – kõik meie kursused on põhjalikud ja süvitsiminevad.

Oleme põhjalike reikiõppematerjalide mappide ja nädalavahetusekursuse põhiformaadi eest tänulikud Eesti Reiki Koolile ja selle reiki meister-õpetajale Anti Kreemile, kellelt need pärinevad.

Meie kuulutused on samuti põhjalikud, andes võimalikele osaleda soovijatele täpse info oodatava kohta.

RK Reikikooli juhataja, koolitaja ja hing on Reet Karro, kes on hingamisteraapia ja reikiga tegelenud aastast 2002. Alates aastast 2011 on ta Algallika Protsessi ja Hingamistöö terapeut ning aastast 2012 reikimeister-õpetaja. Aastal 2018 sai temast ka biodünaamilise hingamise ja traumavabastuse terapeut, praegu valmistub ta saama kutsega täiskasvanukoolitajaks.

Tänu Reeda terapeuditööle ja täiskasvanukoolitaja väljaõppele, leiab meie kursustel tihti aset mitte ainult uute teadmiste ja oskustega rikastumine, vaid ka isiksuse kasvamine.