Rahastamisvõimalused

Kapitalism ja teiste inimeste arvelt rikastumine on oma aja ära elanud. Ees terendavad rahavaba ajastu, jagamismajandus ja koostööl põhinevad majandussuhted. Kahjuks ei saa JK Reikikool pakkuda oma teenuseid tasuta ega isegi poolmuidu, sest seni, kui rahasüsteem pole kokku kukkunud ega kaotatud, vajame ka meie raha elamiseks, oma täienduskoolituste eest maksmiseks, ruumide rendi eest tasumiseks, tarvikute ostmiseks jne jne.

Hoiame kõige selle juures oma hinnad võimalikult madalal, et need oleksid jõukohased enamikele tööl käivatele inimestele. Samas on ikkagi palju väikese sissetulekuga inimesi, kes ei saa ka praeguste hindade juures neid kursusi endale lubada. Seetõttu pakume oma sissetulekute arvel kolme stipendiumit: 10% kursusetasust, 20% kursusetasust ja 30% kursusetasust neile, kes neid stipendiume taotlevad ja oma stipendiumivajadust põhjendavad. Kursusetasu all mõtleme varase tellija soodustuseta tasu.

Veel suuremat allahindlust ei saaks me ilma lisafinantseerimiseta lubada. Kui aga leidub inimesi, kes on juba oma küllusekanalid avanud ja kes aitaksid heameelega teisi, võtame rõõmuga vastu nende pakutud abi. Lepime abistada soovijaga kokku, mis vormis ja kui suures ulatuses ta kursusi rahastada soovib. Juhul, kui rahastaja ei soovi jääda anonüümseks, anname ta meiliaadressi edasi stipendiumi saajale, et ta saaks ühendust võtta ja tänada. Ja anname ka ise stipendiumi saaja edusammudest teada stipendiumi rahastajale ning rahastaja nõusolekul ka avalikkusele oma infokanalite kaudu.

Kõik stipendiumitaotlused ja stipendiumide rahastamise taotlused palume saata aadressile reikikool@juugakoda.ee.

Tulgu jagatud küllus jagajatele tuhandekordselt tagasi!