Reikiravi uurimine ja tõenduspõhisus

Reiki on paljudes riikides tunnustatud meditsiiniline protseduur või vähemalt haigekassa meditsiinilist ravi toetavate teenuste hinnakirjas. Reiki toimet on uuritud ka Tartu Ülikoolis.

Kaitstud on nt bakalaureusetööd “Reiki ravi kasutamise teaduslikud alused” ja “Reiki mõju onkoloogiliste haigete ravis” ning magistritöö “Reiki mõju alaseljavaevustega rasedate selja funktsionaalsele seisundile ning keha staatilise tasakaalu näitajatele”. Töödes on tutvustatud teaduslikke uuringuid, kus reikil, võrreldes platseeboga, on tuntav mõju patsientide tervise, heaolu ja elukvaliteedi näitajatele. Katsetega on näidatud, et reiki praktiku kätest väljub teraapia käigus pulseeriv biomagnetväli, mille võnkesagedus kõigub 2-30 Hz vahel vastavalt reikit saava koe tihedusele – eri tihedusega koed vajavad regenereerumiseks eri sagedusega impulsse. Reikiravi on kulusäästlik, kõrvalnähtudeta ja tõhus.

Esimese bakalaureusetöö autor, reikiravi edukalt oma kutsetöös rakendav taastusravispetsialist Martin Toht, oli nõus seda jagama ka meie veebilehe lugejatega. Töö kokkuvõte.

JK Reikikooli lehel leidub mitmeid reiki tõhususe, ohutuse ja teadusliku põhjendatuse sõnumiga tõlkeartikleid. Loe korralikult viidetega varustatud artiklit reiki kasutamisest dementsetel patsientidel ja nende hooldajatel USAs.