Reikiõpe

Reikiõpetaja Reet Karro korraldab reikiõpet RK Reikikooli nime all.

REIKIÕPPE ASTMED *   RK REIKIKOOL *

KOOLITUSKAVA  *     REIKITUTVUSTUSED *

I ASTME KOOLITUSED * II ASTME KOOLITUSED

III ASTME KOOLITUSED * REIKI PRAKTIKAD

REIKITERAAPIA/REIKIRAVI EETIKA     

VÕIMALIKUD REIKIKOOLITUSE EELSED VÕI JÄRGSED VAEVUSED

Meil toimuvad reiki tutvustused, I, II ja III astme tasemekursused ning harjutamiseks praktikad reikit õppinutele. I astmele võib minna igaüks, eelteadmisteta. See aste on algajatele. II astmeks on vaja, et I aste oleks läbitud ja kontaktreiki voolaks korralikult. Ja III astmeks, et II aste oleks läbitud ja kaugreiki sujuks. Välja kuulutatud reikikoolitused on kirjas meie koolituskavas. Kui on koos vähemalt 4-inimeseline rühm huvilisi, võite koolituse ka ise tellida. Soovi korral kirjutage palun reet@juugakoda.ee.

Loe reiki I astme kursustel käinute kunagisi muljeid.

Loe reiki II astme kursustel käinute kunagisi muljeid.

Võimalused reiki praktiseerimiseks

Õpitu kinnistamiseks ja kogemuste vahetamiseks on kursustel käinutel soovitatav regulaarselt osaleda reiki praktikapäevadel või -õhtutel, mida korraldavad peaaegu kõik reikiõpetajad. Reeda praktikaõhtud toimuvad võimalusel iga kuu ja on kirjas koolituskavas.