Reikiastmed

REIKIÕPPE ASTMED

Reiki vahendamist õpitakse vastavatel kursustel.

I astme kursusel õpitakse käed-peal ehk kontaktreikit. Esimese pühitsusega avatakse reiki kanal, pärast mida saabki hakata reikit vahendama endale ja lähedastele. Põhjalikel kursustel antakse ka ülevaade reiki ajaloost, sissejuhatus energiatöösse, õpitakse reikiga puhastama, laadima ja tervendama. Parim oskus I astme kursuselt on enesetervendamine, regulaarseks harjumuseks saav enese reikitamise praktika, mis turgutab tervist ja aitab üle saada kroonilistest haigustest.

II astme kursusel õpitakse reiki vahendamist kuitahes pika vahemaa taha ajas ja ruumis ehk kaugreikit. Reiki sümbolite toel õpitakse muutma reaalsust, tervendama intuitsiooni abil ja liikuma teadlikult valguses. Reiki II astme kursuse läbinu võib minna oma oskustega tööturule ja pakkuda reikiravi klientidele.

Ja III astme kursusel läbitakse meistrimüsteerium ning saadakse meistrisümboli toel reikimeistriks/reikiõpetajaks. Reikimeister-õpetaja oskab oma oskusi edasi anda ka teistele.

Kõrgema astme kursusele pääsu tagab madalama astme kursuse läbimine. Vahepeale jääb iseseisev töö, tunnetuse arendamine. I astme kursus sobib kõigile. II ja III aste on juba neile, kes tunnevad endas tahtmist süvitsi minna. Ja meister-õpetaja aste on õpetamishuviga praktikutele, kes tunnetavad endas soovi maailmale midagi uut anda. Aja jooksul oskused kinnistuvad, kui õpilane on valmis kõrgemale astmele liikuma, hakkab ta saama märke, mis seda näitavad.

JK Reikikooli lähikuude reikikursuste plaani leiab siit.