default

Reikiõpetust mõjutanud filosoofiad, süsteemid ja religioonid

Reikiõpetust on mõjutanud mitmed õpetused ja religioonid. Üks tähtsaimatest neist on Tendai budism, Mahayana budismi Jaapani vorm. Seda iseloomustab üksolemise ja vaimsete õpetuste omavahelise kokkusobivuse kuulutamine. Kogu füüsiline maailm, kõik õpetused, kogu kunstilooming ja muu esteetika on Dharma väljendus. Kuna Tendai budism on nii lubav ja leebe, ongi Jaapanis maausk samasuguse au sees ja riigiusundiks Loe edasi